هاچ !!!!

چند شب پیش متوجه شدم ساعتم نیست !  یه نگاهی روی میزها و اطراف صندلیها کردم ولی نبود. از مسعود پرسیدم که ساعت منو ندیدی ؟ گفت کدومو؟ گفتم همونی که همیشه دستمه ، گفت نه. حتما" یه جایی گذاشتی که فراموش کردی ولی من یادم نمیاد که دیده باشمش. میون صحبت منو مسعود ، آرشیدا هم داشت تند تند برای خودش حرف میزد و یه چیزای نامفهومی میگفت. صحبت عوض شد و رفتیم سراغ کارهای دیگه و بعدشم خوابیدیم و صبح روز بعد که  بیدار شدیم آرشیدا دست منو گرفت و با خودش برد سمت تختخواب و اصرار داشت که زیرش رو نگاه کنم و میگفت " ماما هاچ" و به زیر تخت اشاره میکرد !  زیر تخت رو نگاه کردم دیدم ساعتمو انداخته زیر تخت و منظورش از هاچ همون واچ = ساعت هست.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید