Lilypie Kids Birthday tickers
وای از دست این دختره ! - .: MY ARSHIDA :.

جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
وای از دست این دختره !

گاهی اوقات از اینکه میبینم آرشیدا جملاتی رو که قبلا" شنیده به جا و درست استفاده میکنه لذت میبرم گاهی اوقات هم تعجب میکنم ! چند روز پیش گیتی کیف پولش رو از داخل کیف بزرگه درآورد و آرشیدا هم با علاقه توصیف ناپذیری مشغول بیرون ریختن محتویات کیف شد. بعد از چند دقیقه متوجه عکس خودش شد و یه دل سیر خودش رو نگاه کرد بعدش هم گفت : چگد (چقدر ) پیر شدم!  

                                            .........................................

دیشب منزل خاله مسعود بودیم. پسرشون هم دوستش رو  دعوت کرده بود و ما برای اولین بار بود که ایشون رو میدیدیم . آرشیدا کلی با این خانم دوست شد و دل داد و قلوه گرفت ، بعد از اینکه مهمونی تموم شد و تقریبا" همه رفتن ازش پرسیدم

  •  خاله بهناز خوبه؟

      -  بله دوستش دارم

  •  خوشگله؟

      - بله خوشم اومد

  •  سوال از چی خوشت اومد عزیزم؟

      -  از میکاپش !!!!  خوشرنگ بود

  • تعجبتعجبتعجب توی دو و نیم سالگی که این باشی وای به ٢۵ سالگیت !

                                              ..........................................

داشتم فایل عکسهای آرشیدا رو چک میکردم دیدم یه فولدر داره به اسم خواب !!